Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti PRATO, spol. s r.o., se sídlem Nad Santoškou 23, 150 00 Praha 5, IČ: 442 67 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6757 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • datum narození
 • trvalé a přechodné bydliště
 • dosažené vzdělání
 • předchozí zaměstnání

Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, datum narození, trvalé a přechodné bydliště, dosažené vzdělání a předchozí zaměstnání je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem evidence vašeho zájmu o inzerovanou pracovní pozici. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud